Pedagogika     Montessori v Sloveniji
 

O ustanovah montessori je 5 minutni prispevek na RTV Slo 1 Prvi dnevnik, 24.3.2014

Spletne strani slovenskih proizvajalcev ali posrednikov materialov montessori:

 

 

 

 

 

 

 

   

Čeprav meji Slovenija na Italijo, kjer je Maria Montessori začela svoje življenje in delo, smo v Sloveniji ustanovili prvi vrtec, ki je delal po pristopu montessori šele 95 let po tem, ko je s svojim prvim vrtcem začela Maria Montessori. Pred letom 1940 se namreč ni ustanovil nobene, čas po tem pa vrtcu montessori ni bil naklonjen. Tako se je prvi vrtec v Sloveniji odprl januarja 2002.
Slovenski pedagogi smo se na fakulteti zmeraj srečevali s kratko predstavitvijo pedagogike montessori, v praksi pa ta ni imela možnosti popolnoma zaživeti.
Po padcu komunizma so se pojavile priložnosti za seminarje, hospitacije in izobraževanja v pedagogiki montessori na različnih ravneh – v sodelovanju z Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Posamezniki so se izobraževali tudi v tujini in si tam pridobili certifikate za učitelja montessori.
Delo po načelih pedagogike montessori je bilo znotraj slovenske državne šole in vrtcev v prvih 20 letih samostojne Slovenije težko uveljaviti. V Sloveniji so vsi vrtci, ki izvajajo program montessori zasebni. Tudi sicer je večina vrtcev montessori in šol montessori v svetu zasebnih.

USTANOVE MONTESSORI V SLOVENIJI: prva ustanova, ki je v celoti začela z delom po principih pedagogike montessori, je bil Angelin vrtec, ki deluje znotraj Uršulinskega zavoda v Ljubljani. Vrtec je začel z delom januarja 2002 in ima sedaj (l.2013) 66 otrok v starosti od 3-6 let ter 24 otrok v starosti 1 -3 leta.
Drugi vrtec montessori v Sloveniji deluje znotraj zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru. Imenuje se Hiša otrok, vrtec Montessori, kjer imajo otroke v starosti od enega do 6 let.
Leta 2008 je začel delovati vrtec na Montessori inštitutu z imenom Hiša otrok Dravlje, ki ima 4 skupine otrok. Istega leta je začel delovati Rahelin vrtec v Medvodah s tremi skupinami otrok od enega leta do šest let. Leta 2011 je bila v razvid vpisana tudi Hiša otrok ABC za Bežigradom v Ljubljani. Program montessori imata tudi vrtca Mali princ v Domžalah in Hiša otrok srečnih rok na Viču v Ljubljani. Leta 2013 sta bila vpisana v razvid dva vrtca: Hiša otrok montessori Maribor ter Hiša otrok Frančiška Sedeja - montessori vrtec v Novi Gorici. V pripravi pa je še nekaj vrtcev montessori.

Tudi v javnih vrtcih uveljavljajo elemente pedagogike montessori v določenih skupinah. Poznamo in spremljamo nekaj skupin v vrtcih, kjer imajo vzgojiteljice izobrazbo montessori in so sobe opremljene po principih montessori: Horjul, Ravne na Koroškem, Kamenček.

Jeseni 2010 je na Montessori inštitutu začela delovati tudi prva Zasebna osnovna šola montessori, ki je prav tako vpisana v razvid. Vsako leto vpiše novo generacijo otrok; prva generacija je v 4. razredu.

25.aprila 2008 je bilo ustanovljeno Združenje montessori Slovenije, ki povezuje pedagogge montessori in podpornike pedagogike montessori. Letno pripravi dve večji srečanji, vdsako drugo leto pa tudi kongres. Doslej je organiziralo tri kongrese: 2009, 2011, 2013.