Pedagogika     Montessori v Sloveniji
 

O ustanovah montessori je 5 minutni prispevek na RTV Slo 1 Prvi dnevnik, 24.3.2014

Spletne strani slovenskih proizvajalcev ali posrednikov materialov montessori:

 

 

 

 

 

 

 

   

Čeprav meji Slovenija na Italijo, kjer je Maria Montessori začela svoje življenje in delo, smo v Sloveniji ustanovili prvi vrtec, ki je delal po pristopu montessori šele 95 let po tem, ko je s svojim prvim vrtcem začela Maria Montessori. Pred letom 1940 se namreč ni ustanovil nobene, čas po tem pa vrtcu montessori ni bil naklonjen. Tako se je prvi vrtec v Sloveniji odprl januarja 2002.
Slovenski pedagogi smo se na fakulteti zmeraj srečevali s kratko predstavitvijo pedagogike montessori, v praksi pa ta ni imela možnosti popolnoma zaživeti.
Po padcu komunizma so se pojavile priložnosti za seminarje, hospitacije in izobraževanja v pedagogiki montessori na različnih ravneh – v sodelovanju z Italijo, Avstrijo in Nemčijo. Posamezniki so se izobraževali tudi v tujini in si tam pridobili certifikate za učitelja montessori.
Delo po načelih pedagogike montessori je bilo znotraj slovenske državne šole in vrtcev v prvih 20 letih samostojne Slovenije težko uveljaviti. V Sloveniji so vsi vrtci, ki izvajajo program montessori, zasebni. Tudi sicer je večina vrtcev montessori in šol montessori v svetu zasebnih.

USTANOVE MONTESSORI V SLOVENIJI DANES

V razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja so vpisani sledeči vrtci, ki izvajajo program montessori (in so tudi sofinancirani s strani občine):

LETO VRTEC LOKACIJA - KRAJ
2002 Angelin vrtec - Uršulinski zavod Ljubljana, center
2005 Hiša otrok, vrtec Montessori, Zavod Antona Martina Slomška Maribor, Vrbanska
2008 Hiša otrok Dravlje, Montessori inštitut Ljubljana, Dravlje
2008 Rahelin vrtec Medvode, Preska
2011 Hiša otrok ABC, Akademija montessori Ljubljana, Bežigrad
2011 Mali princ Domžale
2011 Hiša otrok srečnih rok Ljubljana, Vič
2013 Zasebni vrtec hiša otrok montessori, Zavod za življenje Maribor, Tomšičeva
2013 Hiša otrok Frančiška Sedeja Nova Gorica
2014 Gorenjska hiša otrok Radovljica
2014 Vrtec cinca binca Ljubljana, Kajuhova
2014 Zasebni montessori vrtec hiša otrok Slovenj Gradec
2014 Vrtec Nazaret Ljubljana, Štepanjsko naselje
2015    

Tudi v javnih vrtcih uveljavljajo elemente pedagogike montessori v določenih skupinah. Poznamo in spremljamo nekaj skupin v vrtcih, kjer imajo vzgojiteljice izobrazbo montessori in so sobe opremljene po principih montessori: Horjul, Ravne na Koroškem, Kamenček.

Jeseni 2010 je na Montessori inštitutu začela delovati tudi prva Zasebna osnovna šola montessori, ki je prav tako vpisana v razvid. Vsako leto vpiše novo generacijo otrok; prva generacija je v 5. razredu.

25.aprila 2008 je bilo ustanovljeno Združenje montessori Slovenije, ki povezuje pedagogge montessori in podpornike pedagogike montessori. Letno pripravi dve večji srečanji, vsako drugo leto pa tudi kongres. Doslej je organiziralo tri kongrese: 2009, 2011, 2013. Kongres pripravlja v jeseni 2015.