Pedagogika montessori
Maria Montessori

Fotografije Marie Montessori

Video o življenju Marie Montessori - govori sin Mario Montessori (6' v angleščini)

Maria Montessori je dejala: "Moja metoda je opazovanje."

Pohvala ali opazovanje? - 1' video pedagoginje montessori

Pohvala - čokolada ali opazovanje? - 3' video svetovalca (ne-montessori)

Video o življenju Marie Montessori - sin Mario govori vmes (19', Rai, v italijanščini)

Video o življenju Marie Montessori (9' v angleščini, pripravili otroci)

Ppt o življenju Marie Montessori in o njenem delu (v angleščini)

Marija Montessori se je rodila v Italiji, v Anconi leta 1870. Ko je bila stara 12 let, so se njeni starši preselili v Rim, da bi tam imela boljše pogoje odraščanja in šolanja. Spodbujali so jo, da postane učiteljica, saj je bila to takrat edina možnost kariere za žensko. Ona se je odločila drugače: za študij medicine, ki ga je končala leta 1896 kot prva ženska v Italiji. Kasneje je študirala filozofijo, psihologijo in antropologijo, predavala na ženski fakulteti v Rimu ter delala v klinikah in bolnišnicah Rima.

V času, ko je delala na psihiatrični kliniki, je študirala dela Itarda in Seguina, da bi lažje pomagala tamkajšnjim otrokom. Zanje je izdelovala nove materiale in zapisovala svoja opazovanja. Ti dve leti je sama imenovala kot pravo »diplomo« svojega vzgojno – izobraževalnega dela. Čudila se je temu, da so se ti otroci lahko naučili marsikaj, kar se je prej zdelo nemogoče.

Leta 1907 je prevzela vodenje vrtca v revnem delu Rima, v San Lorenzu. Na voljo je imela malo pisarniškega pohištva, ki ga je preoblikovala za potrebe otrok. Edini pripomoček za vzgojo in izobraževanje je bil material, ki ga je uporabljala za delo z duševno prizadetimi otroki. 


Prišlo je do vznemirljivega razvoja otrok. Ko ga je Montessorijeva opazovala, je prepoznala doslej neznana dejstva o razvoju otrok: srkajoči um in občutljiva obdobja sta postala temelj njenega nadaljnjega raziskovanja. Spoznala je, da lahko otrok razvija vse notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem okolju, ki mu omogoča zbranost, samostojnost, svobodno izbiro dejavnosti ter red. V takem okolju so otroci postali zbrani, delovni, veseli, vljudni, naučili so se pisati, brati in računati že v predšolskem obdobju, kar je bilo posebej za čas, v katerem je Marija Montessori začela svoje delo, nedoumljivo.

O delu Marije Montessori se je hitro razvedelo povsod po svetu. Obiskovalci iz vsega sveta so prišli v njene vrtce, da bi se s svojimi očmi prepričali o resničnosti novic o teh »izrednih otrocih«. Marija Montessori je začela življenje svetovnih popotovanj – z ustanavljanjem vrtcev in centrov za usposabljanje vzgojiteljic po svetu, s predavanji in pisanjem.

Montessorijeva je umrla na Nizozemskem leta 1952. V svojih zadnjih letih je prejela mnoge častne nazive in pohvale za svoje delo povsod po svetu.

Zgodovina pedagogike montessori

Po tem, ko je Maria Montessori odprla 6. januarja 1907 prvi vrtec, se je zanimanje za njen pristop hitro širilo. Tako je še istega leta odprla drug vrtec v San Lorenzu in tretjega v Milanu, četrtega pa v Rimu 1908, zadnjega za premožne starše. Leta 1909 je ves del italijanske Švice pričel uporabljati Montessorijino metodo v sirotišnicah in domovih za otroke.

O Montessorijinem delu se je hitro razvedelo povsod po svetu. Obiskovalci iz vsega sveta so prišli v Montessorijine vrtce, da bi se s svojimi očmi prepričali o resničnosti novic o teh »izrednih otrocih«.

Montessori je začela življenje svetovnih popotovanj – z ustanavljanjem vrtcev in centrov za usposabljanje vzgojiteljic, s predavanji in pisanjem. Prvi obsežen zapis njenega dela je izšel v knjigi Montessori metoda, ki je izšla leta 1909.

Razen zaprtja šol v deželah, ki so jih okupirali nacisitični in fašistični režimi, se je Montessorijina metoda krepila in napredovala povsod po svetu brez prekinitev. Večji del teh dejavnosti v tem času koordinira mednarodna organizacij: Association Montessori Internationale s sedežem v Amsterdamu.

Montessorijevo so leta 1922 imenovali za zvezno inšpektorico šol v Italiji. Vendar jo je fašistični režim vedno bolj izkoriščal in tako je leta 1931 začela v glavnem delati iz Barcelone in se nato stalno naselila na Nizozemskem. Njeno delo je bilo prekinjeno leta 1939, ko je šla v Indijo,da bi tam imela 6 mesečno usposabljanje za vzgojiteljice, vendar so jo kot italijansko državljanko internirali za čas druge svetovne vojne. V Indiji je ustanovila mnoge vrtce in šole, zato je Indija še danes dejavno središče Montessorijine metode.