Osnovna šola montessori
Aktualno

PREDPRIJAVE V OŠ MONTESSORI

za vpis v 1. razred v jeseni 2019 (za otroke roj. 2013) so bile do 4. 11. 2018.

 

Morebitna vprašanja pošljite na naslov tajništva.

V tajništvo lahko tudi pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

PREDAVANJE V OŠ MONTESSORI

Vabljeni na predavanje Dvig kompetenc branja na primeru medpredmetnega povezovanja.

Predavanje, ki je namenjeno strokovnim delavcem v šolstvu, bo v soboto, 1. 12. 2018 ob 17.00.
Predavanje poteka v okviru projekta Popestrimo osnovno šolo in je brezplačno.

Prijave: Dvig kompetenc branja na primeru medpredmetnega povezovanja 


Z vami bova Melita Kordeš Demšar in Lidija Pestotnik, multiplikatorka.
Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremenjeno 19. 11. 2018

Zasebna OŠ montessori ima sedež v Podutiku v Ljubljani.

Vpisana je v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori, za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4.2.2010 potrdil javno veljavnost. Izvajanje programa OŠ je s tem sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo. Izvajanje programa in prvo generacijo vpisanih otrok spremlja Zavod za šolstvo, rezultate pa vsako leto spremlja in potrdi strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Delovanje OŠ montessori

Prvo leto vpisa učencev sega v leto 2010. Vsako jesen vpišemo novo generacijo otrok. Tako v šolskem letu 2018/2019 šolo obiskuje 136 otrok od prvega do devetega razreda, ki so razporejeni v kombinirane oddelke, sicer pa so letniki rojstva 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012. Potek dneva:

  • Šola je odprta od 7.00 do 16.30.
  • Osrednji del pouka poteka od 8.15 do 15.00: otroci v tem času delajo z materiali individualno ali v skupinah ter imajo predstavitve novih vsebin.
  • V tem času imajo tudi kosilo in vsakodnevno razvedrilo zunaj.
  • V času do 15.00 je vključen tudi: šport, umetnost, glasba, tuja jezika angleščina in španščina ter po izbiri kateheza Dobrega pastirja ter 1x tedensko druge interesne dejavnosti.
  • med 15.00 in 16.30 poteka popoldansko varstvo, individualne vaje za inštrumente, dodatno umetnost in nemščina, za otroke, ki si to izberejo, interesne dejavnosti (plezanje, balet, ritmična gimnastika ...), ter zaključevanje dopoldanskega dela.

Na šoli poučujejo učitelji, ki imajo izobraževanje v pedagogiki montessori. Pred tem posebnim izobraževanjem imajo zaključene različne univerzitetne programe.

 

VPIS V OŠ MONTESSORI:

Predvpis za prvi razred za šolsko leto 2019/20 je bil do 4. 11. 2018. V kolikor imate vprašanja, lahko pišete na ta e-naslov ali pokličete na telefon: 0590 148 00.