Osnovna šola montessori
Aktualno

VPIS V OŠ MONTESSORI

INFORMATIVNI VEČER je bil v ponedeljek, 7. 10. 2019 v Centru montessori.

Naslednji informativni večer bo oktobra 2020.

Zbiranje predprijav se je zaključilo. Sedaj poteka postopek sprejema za jesen 2020.

 

Morebitna vprašanja pošljite na naslov tajništva. V tajništvo lahko tudi pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremenjeno 7. 10. 2019

Zasebna OŠ montessori ima sedež v Podutiku v Ljubljani.

Vpisana je v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori, za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4.2.2010 potrdil javno veljavnost. Izvajanje programa OŠ je s tem sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo. Izvajanje programa in prvo generacijo vpisanih je od 2010 do 2019 spremljal Zavod za šolstvo, rezultate pa vsako leto potrdil strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Delovanje OŠ montessori

Prvo leto vpisa učencev sega v leto 2010. Vsako jesen vpišemo novo generacijo otrok. Tako v šolskem letu 2019/2020 šolo obiskuje 183 otrok od prvega do devetega razreda, ki so razporejeni v kombinirane oddelke, sicer pa so letniki rojstva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013. Prva generacija otrok, ki je v celoti obiskovala OŠ montessori je že v srednji šoli.

Potek dneva:

  • Šola je odprta od 7.00 do 16.30.
  • Osrednji del pouka poteka od 8.15 do 15.00: otroci v tem času delajo z materiali individualno ali v skupinah ter imajo predstavitve novih vsebin.
  • V tem času imajo tudi kosilo in vsakodnevno razvedrilo zunaj.
  • V času do 15.00 je vključen tudi: šport, umetnost, glasba, tuja jezika angleščina in španščina ter po izbiri kateheza Dobrega pastirja ter 1x tedensko druge interesne dejavnosti.
  • med 15.00 in 16.30 poteka popoldansko varstvo, individualne vaje za inštrumente, dodatno umetnost in nemščina, za otroke, ki si to izberejo, interesne dejavnosti (plezanje, balet, ritmična gimnastika ...), ter zaključevanje dopoldanskega dela.

Na šoli poučujejo učitelji, ki imajo izobraževanje v pedagogiki montessori. Pred tem posebnim izobraževanjem imajo zaključene različne univerzitetne programe.

 

VPIS V OŠ MONTESSORI:

Predvpis za prvi razred za šolsko leto 2020/21 poteka do 7. 11. 2019. V kolikor imate vprašanja, lahko pišete na ta e-naslov ali pokličete na telefon: 0590 148 00.