Osnovna šola montessori
Aktualno

Poletna šola montessori

Tudi letos pripravljamo poletne tedne v OŠ montessori. Na voljo so sledeči tedni:

- 26. 6. -30. 6. 2017

- 3. 7. -7. 7. 2017

- 10. 7. - 14. 7. 2017.

Prijave smo začeli zbirati: prijava na poletno šolo montessori.

 

Več o poletnih tednih pri nas: tukaj.

Na vaša vprašanja radi odgovorimo na tem e-naslovu.

 

 

 

 

 

Predvpis v OŠ montessori poteka vsako jesen v mesecu oktobru.

Predvpis za šolsko leto 2017/18 je zaključen, poteka posotpek izbire bodočih prvošolcev.

V kolikor imate vprašanja, lahko pišete na ta e-naslov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremenjeno 5. 5. 2017

Zasebna OŠ montessori ima sedež na Sojerjevi 9 v Dravljah v Ljubljani. Je enota Montessori inštituta, pouk pa poteka v najetih prostorih v Šentvidu v Ljubljani. Šolo gradimo v Podutiku v Ljubljani, kamor se bomo z otroki preselili predvidoma decembra 2017.

Šola je vpisana v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori, za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4.2.2010 potrdil javno veljavnost. Izvajanje programa OŠ je s tem sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo. Izvajanje programa in prvo generacijo vpisanih otrok spremlja Zavod za šolstvo, rezultate pa vsako leto spremlja in potrdi strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Delovanje OŠ montessori

Prvo leto vpisa učencev sega v leto 2010. Vsako jesen vpišemo novo generacijo otrok. Tako v šolskem letu 2016/2017 šolo obiskuje več kot 100 otrok od prvega do sedmega razreda, ki so razporejeni v kombinirane oddelke, sicer pa so letniki rojstva 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ter 2010. Potek dneva:

 • Šola je odprta od 7.00 do 16.30.
 • Osrednji dopoldanski del pouka poteka od 8.15 do 11.45: otroci v tem času delajo z materiali individualno ali v skupinah ter imajo predstavitve novih vsebin.
 • Med 11.45 in 13.15 zaključujejo z delom, pospravijo prostore, imajo kosilo in po njem vsakodnevno gibanje na svežem zraku.
 • 13.15 - 15.00 drugi sklop dela z materiali, vanj je vključen tudi: šport, umetnost, glasba, tuja jezika angleščina in španščina ter po izbiri kateheza Dobrega pastirja in v II. in III. triadi nemčina.
 • med 15.00 in 16.30 poteka popoldansko varstvo, individualne vaje za inštrumente, dodatno umetnost in nemščina, za otroke, ki si to izberejo ter zaključevanje dopoldanskega dela.

Na šoli poučujejo učitelji, ki imajo posebno izobraževanje v pedagogiki montessori. Pred tem posebnim izobraževanjem imajo zaključene različne univerzitetne programe, tri učiteljice so prof. razrednega pouka.

 

 

 

POPESTRIMO ŠOLO

 

socialni ministrstvo

 

Šola je vključena v projekt 'Popestrimo šolo 2016-2021', ki je petletni skupni projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Osrednji cilj projekta je spodbujanje prožnih oblik učenja in spoznavanje različnih poklicev za poznejšo karierno orientacijo. V obdobju trajanja projekta bomo zasledovali več kratkoročnih ciljev. Otroci bodo nadgrajevali bralno pismenost in oplemenitili svoje socialne in jezikovne kompetence. Želimo si, da se razvijejo v kritične bralce s posluhom za sočloveka, za potrebe družbe in naravnega okolja. Pri tem bodo lahko vedno računali na pomoč in spodbudo multiplikatorja. Pripravili bomo sproščene naravoslovne in družboslovne delavnice v duhu ustvarjalnosti ter trajnostne naravnanosti. Projekt bo pripomogel k poglobljeni individualizaciji in diferenciaciji znotraj ustanova. V programu je tudi sodelovanje z javno OŠ, z nevladno organizacijo ter z gospodarskim podjetjem. Ob tem pa je v času petih let trajanja projekta tudi predviden prenos znanja med strokovne delavce.

V letu 2016 smo izvedli naslednje aktivnosti z učenci:

 1. Sledim črkam, odkrivam pomen – spodbujanje bralne pismenosti v 1. triadi.
 2. Inovativnost / Ko bom velik, bom … / Neomejena ponudba in omejena sredstva (podjetniška naravnanost) – primer priprave hrane in izkušnja z delovnega mesta (kuhar)– priprava domačih rezancev, tehtanje rezancev in pakiranje – 1. triada.
 3. Skupaj z drugimi znam živeti v naravi – krepitev socialnih kompetenc in spoštovanje narave – igra v naravi – 1. In 2. triada.
 4. Staro za novo – ustvarjalnice – izdelovanje ogrlic, zapestnic in zvezdic iz časopisnega papirja– 1. In 2. triada.
 5. Raznoliki jeziki v Evropski skupnosti: učenje nemškega jezika – dvig jezikovnih kompetenc. Učenje nemškega jezika za učence 1. , 2. in 3. triade.
 6. Izmenjamo si izkušnje šolanja – 2. triada - dvig jezikovnih kompetenc – začetek sodelovanja z OŠ Horjul, prvi stik otrok s pismi za otroke v Oš Horjul. Učenci 5. razreda svojim vrstnikom pošljejo praznično voščilo in opis aktivnosti v šoli.
 7. Projektni teden v naravi v angleškem jeziku za učence 3. triade, izmenjava – skupaj z drugimi znam živeti v naravi in v sožitju – učenje veščin v skupini za dvig socialnih kompetenc in trajnostne naravnanosti, dvig jezikovnih kompetenc, karierna naravnanost – spoznavanje poklicev – delo z lesom – sodelovanje z šolo montessori iz Avstrije (Prein an der Rax).

Aktivnosti z učenci v letu 2017 in opredelitev ciljev:

 1. Sledim črkam, odkrivam pomen – spodbujanje bralne pismenosti v 1. triadi (dnevno).
 2. Spodbujanje bralne pismenosti v 2. triadi: branje knjig, pisanje (dnevno).
 3. Spoznavanje jezika narave: vreme, rastline, živali (dnevno).
 4. Dvig jezikovnih kompetenc v nemškem jeziku v 1., 2. in 3. triadi (6 skupin tedensko, vsak otrok 1x tedensko).
 5. Inovativnost: priprave hrane (2x tedensko priprava tople malice, peka peciva…), bonton pri jedi.
 6. Staro za novo – ustvarjalnost – obnavljamo poškodovane knjige in učne pripomočke (izvedba po potrebi).
 7. Krepitev jezikovnih kompetenc, inovativnost in izkušnja z delovnega mesta (novinar, urednik) – priprava šolskega časopisa, ki izide 1x mesečno.
 8. Projekti v naravi: raziskovanje narave, igre.
 9. Obisk otrok dunajske šole montessori (skupno druženje: krepitev socialnih in jezikovnih kompetenc).

Aktivnosti za strokovne delavce:

A. Predstavitev programa multiplikatorja (16. 11. 2016) za strokovne delavce OŠ montessori. Predstavitev vsebina dela in pomoči, ki jo bodo otroci dobili pri razvoju zaradi prisotnosti dodatnega strokovnega sodelavca. Ker je program dopolnil in popestril dogajanje v šoli, to še dodatno spodbuja stimulativno delovno vzdušje, ki je dobra osnova za inovativnost.

B. Srečanje z voditelji Združenja katoliških skavtinj in skatov (26. 11. 2016): prvo druženje in medsebojno izobraževanje, splošna predstavitev pristopa v OŠ montessori.

 

Primeri izvedenih dejavnosti za otroke:

 

ISKANJE ZMAJEVEGA ZAKLADA

V torek, 21.2.2017, smo se z učenci drugega razreda podali na Ljubljanski grad. Zakaj? Da bi našli zmajev zaklad, seveda. Ta nam ga je skril in otroci so morali kar dobro prisluhniti vodnici ter pravilno odgovarjati na vprašanja, če so želeli najti vse namige in na koncu tudi zaklad.

porocilo

ZIMSKE POČITNICE

Kdo bi si mislil, da so nekateri v šoli tako radi, da so celo med počitnicami ostali v šoli!
Med počitnicami smo vsako jutro podrobneje spoznali Don Boska in njegovo življenje ter prebrali kakšno zgodbo, nato pa se igrali Activity, Monopoly in Enko.
Za kosilo smo si sami spekli krompir, palačinke in tudi pico, po kosilu pa se po nemško naučili dneve, barve in števila. Seveda smo veliko časa preživeli tudi zunaj. Odpravili smo se na Šentviški hrib in si naredili bivak iz vej in slame ter na igrišču igrali nogomet ali pa badminton. Otroci so imeli tudi možnost ustvarjati. Narisali so čudovite risbe, naredili čisto svoj koš za košarko in celo mini golf igrišče.
V torek smo se skupaj z otroki iz montessori vrtca v Dravljah našemljeni odpravili v Dom starejših občanov Dravlje in jih tako razveselili s plesom in pesmijo.
Počitniški teden je tako kar prehitro minil in nekaterim je bilo najbolj všeč to, da so bili lahko tudi med počitnicami v šoli – in to čisto sami – drugim pa to, da je bila za kosilo pica.

 

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

 

socialni ministrstvo

 

Šola je vključena v projekt »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017« za čas od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017. Projekt je podprlo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

Učitelju začetniku zagotavljamo možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije in zaposlitev za čas od 1. 12. 2016 do najmanj 31.1. 2018.

Učitelj začetnik je v času trajanja projekta vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki.

Učitelj začetnik je v OŠ montessori deležen inovativnega delovnega procesa. Na razpolago ima spodbudno okolje angažiranih učiteljev in učiteljic, kar mu pomaga pri razvijanju osebnih kompetenc, ki so nujne za uspešno realizacijo projekta.