Osnovna šola montessori
Aktualno

VPIS NA POLETNO ŠOLO MONTESSORI 2018
Vabimo vas k vpisu NA POLETNI TEDEN,ki je namnejnen otorkom, i sicer nn obiskujejo šole montessori in so stari 6-12 let (bodoči prvošolci in do 6.r.).

Poletni program izvajamo od l.2013.

Letos bo program:

- prvi tedenn julija (2.. 7. - 6. 7. 2018)

- drugi teden julija (9. 7. - 13. 7. 2018)

Podrobnejše informacije najdete v dokumentu o poletni šoli montessori.

 

 

DNEVI ODPRTIH VRAT VRTCA HIŠA OTROK DRAVLJE:

Naslednji dan odprtih vrat bo 6. 9. 2018 med 17.00 - 18.30 v Zeleni hiši otrok Dravlje, Sojerjeva 9.

Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno predstavitev pedagogike montessori in delovanja vrtca z videoposnetki, demonstracijo katerega od materialov ter ogled okolja.

Prosimo, da se najavite s to e-najavo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

 

INFORMATIVNI VEČER

Vsako jesen v oktobru pripravimo informativni večer za starše bodočih prvošolcev. Vabljeni v četrtek, 4. 10. 2018 ob 17h v OŠ montessori v Podutiku (Dolniška 18 - so naši sosedi gasilci).

Večer je namenjen odraslim:

17.00: videoposnetek iz OŠ

17.10: predstavitev pristopa montessori

18.00: o vpisu v OŠ montessori

18.30 ogled prostorov

 

Dan po informativnem večeru bo tukaj objavljena informativna prijavnica za vpis v OŠ v letu 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremenjeno 17. 4. 2018

Zasebna OŠ montessori ima sedež v Podutiku v Ljubljani.

Vpisana je v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori, za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4.2.2010 potrdil javno veljavnost. Izvajanje programa OŠ je s tem sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo. Izvajanje programa in prvo generacijo vpisanih otrok spremlja Zavod za šolstvo, rezultate pa vsako leto spremlja in potrdi strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Delovanje OŠ montessori

Prvo leto vpisa učencev sega v leto 2010. Vsako jesen vpišemo novo generacijo otrok. Tako v šolskem letu 2017/2018 šolo obiskuje 116 otrok od prvega do devetega razreda, ki so razporejeni v kombinirane oddelke, sicer pa so letniki rojstva 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ter 2011. Potek dneva:

  • Šola je odprta od 7.00 do 16.30.
  • Osrednji del pouka poteka od 8.15 do 15.00: otroci v tem času delajo z materiali individualno ali v skupinah ter imajo predstavitve novih vsebin.
  • V tem času imajo tudi kosilo in vsakodnevno razvedrilo zunaj.
  • V času do 15.00 je vključen tudi: šport, umetnost, glasba, tuja jezika angleščina in španščina ter po izbiri kateheza Dobrega pastirja ter 1x tedensko druge interesne dejavnosti.
  • med 15.00 in 16.30 poteka popoldansko varstvo, individualne vaje za inštrumente, dodatno umetnost in nemščina, za otroke, ki si to izberejo, interesne dejavnosti (plezanje, balet, ritmična gimnastika ...), ter zaključevanje dopoldanskega dela.

Na šoli poučujejo učitelji, ki imajo izobraževanje v pedagogiki montessori. Pred tem posebnim izobraževanjem imajo zaključene različne univerzitetne programe.

 

VPIS V OŠ MONTESSORI:

Predvpis za prvi razred za šolsko leto 2018/19 je zaključen. V kolikor imate vprašanja, lahko pišete na ta e-naslov ali pokličete na telefon: 0590 148 00.