Hiša otrok Dravlje
Aktualno

IZOBRAŽEVANJE 6-12 se bo začelo pomladi 2017.

Prijavnica je prvi korak prijave, nato vam pošljemo nadaljnji psotopek in dokumente,ki so potrebni za dopolnitev prijave.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na ta e-naslov.

 

Poletna šola montessori

Tudi letos pripravljamo poletne tedne v OŠ montessori. Na voljo so sledeči tedni:

- 26. 6. -30. 6. 2017

- 3. 7. -7. 7. 2017

- 10. 7. - 14. 7. 2017.

Prijave smo začeli zbirati: prijava na poletno šolo montessori.

 

Več o poletnih tednih pri nas: tukaj.

Na vaša vprašanja radi odgovorimo na tem e-naslovu.

 

Predvpis v OŠ:

Predvpis za šolsko leto 2017/18 je zaključen.

Predvpis za šolsko leto 2018/19 bo v oktobru 2017.

V kolikor imate vprašanja, lahko pišete na ta e-naslov.

 

DNEVI ODPRTIH VRAT VRTCA HIŠA OTROK DRAVLJE:

Naslednji dan odprtih vrat bo 22. 11. 2017 med 17.00 - 18.30.

Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno predstavitev pedagogike montessori in delovanja vrtca z videoposnetki, demonstracijo katerega od materialov ter ogled okolja.

Prosimo, da se najavite s to e-najavo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnite na tajništvo ali pokličete na telefon: 0590 148 00.

17. 5. 2017

Vrtec je na sedežu inštituta: na Sojerjevi 9 v Ljubljani, v njej sta dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 38 otrok). V enoti Montessori inštituta z imenom Oranžna hiša otrok Dravlje (Bravničarjeva 8) sta prav tako dva oddelka otrok od prvega do šestega leta starosti (skupno največ 33 otrok).

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori in je z dnem 29.10.2008 vpisan v knjigo razvida vrtcev pod zaporedno številko 140 in dopolnjen dne 22.8.2012 z vpisom nove enote.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da Hiša otrok Dravlje izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča).

 

Prostih mest za šolsko leto 2016/2017 nimamo. Zainteresirani za vpis v prihodnosti lahko izpolnite Obrazec za interesente za vpis. Interesente bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka in takrat boste s plačilom vpisnine (100€) potrdili svojo prijavo. Na vprašanja vam bomo odgovorili po e-pošti v tajništvu ali po telefonu 0590 148 00.

Več o programu si lahko preberete v Publikaciji Hiše otrok Dravlje. Ob temeljnem Programu vrtca montessori, ki ga želimo izvajati v čimbolj avtentični obliki, so posebnosti našega programa to, da delujemo na temelju krščanskih vrednot, kar vključuje praznovanje katoliških praznikov in običajev ter katehezo dobrega pastirja v skupinah 3-6. Tako v 1-3 kot 3-6 skupinah imamo tuja jezika angleščino in španščino. V skupinah 3-6 imamo glasbeno uvajanje ter šport z učiteljem športa iz naše OŠ.

 

Vrtec Hiša otrok Dravlje ima tudi CERTIFIKAT Združenja montessori, ki potrjuje kakovost pristopa montessori v naši ustanovi. Na certifikatu je zapisano: "Vrtec Hiša otrok Dravlje je pristen model filozofije in prakse dr. Marie Montessori in deluje v skladu s strogimi kriteriji, ki jih postavlja Združenje MONTESSORI Slovenije. Je zagotovilo odličnosti vrtca, vključno s cilji, prostori, izvajanjem programa montessori v vsakodnevni praksi ter vizijo napredovanja rasti v prihodnosti."