Dejavnosti    

Zasebna OŠ montessori in vrtec Hiša otrok Dravlje

 

Predvpis v OŠ montessori za šolsko leto 2015/2016 (otroci rojeni 2009), je potekal do 8.11.2014. Pišite na ta e-naslov, če imate vprašanja.

 

 

 

 

Popoldanski in sobotni programi za otroke so v teku. O prostih mestih se pozanimajte na tem e- naslovu: programi.

 

 

 

 

Izobraževanje 2,5- 6 se bo začelo februarja 2015. Zbiranje prijav smo zaključili. Prijavljenih je namreč več, kot je prostih mest. Na vaša vprašanja lahko odgovorimo na tem e-naslovu.

 

 

 

 

Dan odprtih vrat v vrtcu: bo v soboto, 30.5.2015 med 17.30 - 19.00. Srečanje je namenjeno odraslim in vključuje: osnovno predstavitev pedagogike montessori in delovanja vrtca z videoposnetki, demonstracijo katerega od materialov ter ogled okolja. Z vami bo Melita Kordeš Demšar. Prosimo, da se najavite v tajništvu.

 

 

 

 

Prostih mest za šol. leto 2014/2015 ali 2015/2016 za naš vrtec Hiša otrok Dravlje NIMAMO. Zainteresirani za vpis lahko dobite obrazec za interesente za vpis v tajništvu, obvestili vas bomo v kolikor bo nastalo prosto mesto za otroka vašega letnika rojstva.

 

12.2.2015

   

Zasebna OŠ montessori ima sedež na Sojerjevi 9 v Ljubljani. Je enota Montessori inštituta, pouk pa poteka v najetih prostorih v Šentvidu v Ljubljani. Šola je vpisana v knjigo razvida osnovnih šol na Ministrstvu za šolstvo in šport pod zap.št. 457 in izvaja Program zasebne OŠ montessori, za katerega je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 129. seji, dne 4.2.2010 potrdil javno veljavnost. Izvajanje programa OŠ je s tem sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo. Prvi oddelek učencev jo je začel obiskovati 1.9.2010. Izvajanje programa in prvo generacijo vpisanih otrok spremlja Zavod za šolstvo, rezultate pa vsako leto spremlja in potrdi strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Zemljišče za gradnjo lastnih prostorov OŠ smo kupili leta 2011 v Podutiku v Ljubljani. Z MOL pa smo v teh letih v dogovarjanju za ureditev papirjev.

Nekaj spletnih povezav na videoposnetke, kjer boste izvedeli nekaj več o OŠ montessori:

Delovanje OŠ montessori

Prvo leto vpisa učencev sega v leto 2010. Vsako jesen vpišemo novo generacijo otrok. Tako v šolskem letu 2014/2015 šolo obiskuje 65 učencev in učenk od prvega do petega razreda, ki so razporejeni v kombinirane oddelke, sicer pa so letniki rojstva 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ter 2008. Potek dneva:

 • Šola je odprta od 7.00 do 16.30.
 • Osrednji dopoldanski del pouka poteka od 8.15 do 11.45: otroci v tem času delajo z materiali individualno ali v skupinah ter imajo predstavitve novih vsebin.
 • Med 11.30 in 13.15 zaključujejo z delom, pospravijo prostore, imajo kosilo in po njem vsakodnevno gibanje na svežem zraku.
 • 13.15 - 15.00 drugi sklop dela z materiali, vanj je vključen tudi: šport, umetnost, glasba, tuja jezika angleščina in španščina ter po izbiri kateheza Dobrega pastirja.
 • med 15.00 in 16.30 poteka popoldansko varstvo, individualne vaje za inštrumente ter zaključevanje dopoldanskega dela.

Na šoli poučujejo učitelji, ki imajo posebno izobraževanje v pedagogiki montessori. Naši razredniki imajo diplomo AMI iz študija v centrih montessori v Londonu ali Bergamu. Pred tem posebnim izobraževanjem imajo zaključene različne univerzitetne programe, tri učiteljice so prof. razrednega pouka.

 

jezik

e

VRTEC - Hiša otrok Dravlje

Je na sedežu inštituta: na Sojerjevi 9 v Ljubljani, enota Oranžna hiša otrok Dravlje, pa je oddaljena 5 minut in je na Bravničarjevi 8. Skupno je vrtcih 66 otrok, ki so razporejeni v 4 skupine, dve skupini sta prvega starostnega obdobja in dve drugega.

Vrtec izvaja celodnevni program po načelih pedagogike montessori in je vpisan v knjigo razvida vrtcev pod zaporedno številko 140. Vrtec izvaja Program vrtca montessori, h kateremu je na svoji 161. seji dal pozitivno mnenje Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Ministrstvo za šolstvo in šport je izdalo odločbo, da Hiša otrok Dravlje izpolnjuje pogoje za sofinanciranje programa za predšolske programe iz javnih sredstev (občina prispeva 85% delež tega, kar bi prispevala za program določenega otroka v javnem vrtcu občine stalnega bivališča).

Cilji programa montessori v Hiši otrok Dravlje

 • spodbujanje samodiscipline, samospoznavanja in samostojnosti otrok,
 • spodbujanje veselja do učenja,
 • spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in do okolja,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja potreb, odločanja in reševanja težav,
 • pridobivanje znanja in drugih spretnosti potrebnih za uspešno šolsko pot,
 • mir v svetu je končni cilj pedagogike montessori. Ta nastane kot posledica zadovoljnih, srečnih ljudi, ki znajo in želijo sodelovati z drugimi pri ustvarjanju boljšega sveta.

rahela in barvni zaboj

Prostih mest za šolsko leto 2015/2016 nimamo. Zainteresirani za vpis v prihodnosti lahko dobite obrazec za interesente za vpis v tajništvu. Interesente bomo obvestili, če bodo prosta mesta za letnik rojstva vašega otroka in takrat boste s plačilom vpisnine (100€) potrdili svojo prijavo.

Več o programu si lahko preberete v Publikaciji Hiše otrok Dravlje